Vakantiedata

Vakantiedata

Op de volgende data zijn er geen koorrepetities van koor Jade en koor Bram en Saar:

27 april tot en met 5 mei 2024. (Meivakantie)

17 mei ‘24, vrijdag, geen repetitie Jade.

20 mei ‘24, Pinksteren

21 juni ‘24, vrijdag, geen repetitie Jade.

13 juli tot en met 25 augustus 2024. (Zomervakantie).