Privacy-beleid

Privacy-beleid

Uitgangspunten t.a.v. bewaren van persoonsgegevens van de koorleden van
Vocal Group Jade/Bram en Saar (mei 2018)

Persoonsgegevens:

 • Er worden minimaal persoonsgegevens bewaard en slechts die direct nodigzijn, om betrokkene te bereiken ingeval een koorles niet doorgaat of voor hettoezenden van informatie voor de koorlessen en eventuele optredens.
 • Alleen de naam en het emailadres wordt opgeslagen en bewaard. In gevalbetrokkene geen emailadres heeft, zal het telefoonnummer worden opgeslagen.
 • Er worden nooit persoonsgegevens gedeeld met een derde.
 • De persoonsgegevens zijn veilig opgeslagen op een eigen systeem, die niettoegankelijk is voor derden.
 • Op verzoek kunnen de eigen opgeslagen persoonsgegevens worden ingezienen indien nodig gewijzigd.

Foto’s en video-opnames:

 • Op de website van het koor wordt geen persoonsinformatie van de koorleden
  vermeld.
 • Ook bij foto’s op de site worden geen namen van koorleden vermeld. Echter
  ten aanzien van foto’s en videobeelden van optredens ligt er wel een dilemma
  op de loer, aangezien in foto’s van het gehele koor ook indirect beelden van
  individuele koorleden te zien zijn. Daarom wordt de volgende afspraak
  ingesteld: Als er tijdens een optreden foto’s / videopnames gemaakt zullen
  worden speciaal voor plaatsing op de website, dan zal dat vooraf worden
  aangekondigd met daarbij de mededeling dat als je niet akkoord gaat met een
  afbeelding van jou op de website, je niet mee kunt doen met dat specifieke
  optreden, omdat niet te voorkomen is dat in een overzichtsfoto of in de video
  van het koor, ook die betrokkene te zien is.
 • Naast speciaal voor dat doel gemaakte foto’s worden er ook wel door
  toeschouwers foto’s van optredens gemaakt en aangeboden om op de website
  te zetten. Hierbij geldt de regel dat een individueel koorlid altijd kan vragen
  een bepaalde foto waar hij/zij op te zien is, te verwijderen van de site.

Verwijderen persoonsgegevens:

 • Na opzegging als lid van een koor, zullen de persoonsgegevens uit het systeem
  verwijderd worden, tenzij betrokkene toestemming geeft om deze nog te
  bewaren om in geval van een gewoon optreden van het koor of een
  projectoptreden daarover geïnformeerd te worden. Op ieder moment kan deze
  toestemming ingetrokken worden.