Privacy-beleid

Privacy-beleid

Uitgangspunten t.a.v. bewaren van persoonsgegevens van de koorleden van
koor Jade en koor Bram en Saar (januari 2023)

Persoonsgegevens:

 • Er worden minimaal persoonsgegevens bewaard en slechts die direct nodig zijn, om betrokkene te bereiken ingeval een koorrepetitie niet doorgaat of voor het toezenden van informatie voor de koorlessen en eventuele optredens.
 • Alleen de naam en het email-adres wordt opgeslagen en bewaard. In geval betrokkene geen email-adres heeft, zal het telefoonnummer worden opgeslagen.
 • Er worden nooit persoonsgegevens gedeeld met een derde.
 • De persoonsgegevens zijn veilig opgeslagen op een eigen systeem, die niet toegankelijk is voor derden.
 • Op verzoek kunnen de eigen opgeslagen persoonsgegevens worden ingezien en indien nodig gewijzigd.

Foto’s en video-opnames:

 • Op de website van het koor wordt geen persoonsinformatie van de koorleden vermeld.
 • Ook bij foto’s op de site worden geen namen van koorleden vermeld. Echter ten aanzien van foto’s en videobeelden van optredens ligt er wel een dilemma op de loer, aangezien in foto’s van het gehele koor ook indirect beelden van individuele koorleden te zien zijn. Daarom wordt de volgende afspraak ingesteld: Als er tijdens een optreden foto’s/ videopnames gemaakt zullen worden speciaal voor plaatsing op de website, dan zal dat vooraf worden aangekondigd met daarbij de mededeling dat als je niet akkoord gaat met een afbeelding van jou op de website, je niet mee kunt doen met dat specifieke optreden, omdat niet te voorkomen is dat in een overzichtsfoto of in de video van het koor, ook die betrokkene te zien is.
 • Naast speciaal voor dat doel gemaakte foto’s worden er ook wel door toeschouwers foto’s van optredens gemaakt en aangeboden om op de website te zetten. Hierbij geldt de regel dat een individueel koorlid altijd kan vragen een bepaalde foto waar hij/zij op te zien is, te verwijderen van de site.

Verwijderen persoonsgegevens:

 • Na opzegging als lid van een koor, zullen de persoonsgegevens uit het systeem
  verwijderd worden, tenzij betrokkene toestemming geeft om deze nog te
  bewaren om in geval van een gewoon optreden van het koor of een
  projectoptreden daarover geïnformeerd te worden. Op ieder moment kan deze
  toestemming ingetrokken worden.

De privacy regels zijn aangepast en aangescherpt naar aanleiding van de invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensadministratie)