Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en tarieven koren Karin Schipper

1. De groep repeteert één keer per week, op afgesproken tijdstip. In schoolvakanties wordt er geen lesgegeven.

2. De docent is Karin Schipper. Indien bij ziekte van de docent, overmacht of een andere oorzaak de les vervalt worden de koorleden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Indien mogelijk wordt de les door een vervanger gegeven. Indien er toch meer dan drie lessen in een kalenderjaar uitvallen (buiten de vakantieregeling) wordt er restitutie van lesgeld verleend vanaf de vierde uitgevallen les.

3. De kosten voor het koor bedragen 335,40 euro voor 40 lessen (dit is ongeveer een jaar), 258,- euro voor 30 lessen, 180,60 euro voor 20 lessen (dit is ongeveer een half jaar) Deze bedragen zijn inclusief btw. De betaling dient plaats te vinden vòòr aanvang van de eerste les van een nieuwe betaalperiode, u zult een factuur ontvangen.

4. U bepaalt zelf of u voor een periode van 20, 30 of 40 lessen wilt betalen.

5. Ontbinden van de les overeenkomst is mogelijk minimaal een maand voor de volgende betaal-periode. Indien men niet mondeling of schriftelijk opzegt, wordt de bestaande inschrijving stilzwijgend verlengd.

6. Indien u door ziekte, schuld, nalatigheid, overmacht of een andere oorzaak één of meerdere lessen geheel of gedeeltelijk mist zal geen restitutie van het lesgeld plaats vinden. Wel is het mogelijk om de les binnen 3 maanden in te halen bij de parallelgroep. Bent u niet in de gelegenheid de lessen in te halen bij de andere groep dan vervallen die lessen.

7. De lessen zijn persoonlijk en kunnen niet aan een ander worden afgedragen of verkocht.

8. De docent is niet aansprakelijk voor schade aan personen of eigendommen die zich voordoet vòòr, tijdens of na de lessen, in de leslocatie of daarbuiten.

9. De docent behoudt zich het recht voor koorleden te weigeren en/of de toegang tot de lessen te ontzeggen.

Januari 2023

Karin Schipper